A Novel Recombined Potato virus Y Isolate in China
Shuxin Han, Yanling Gao, Guoquan Fan, Wei Zhang, Cailing Qiu, Shu Zhang, Yanju Bai, Junhua Zhang, Carl Spetz
Plant Pathol J. 2017;33(4):382-392.   Published online 2017 Aug 1     DOI: https://doi.org/10.5423/PPJ.OA.09.2016.0189
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Genetic diversity of potato virus Y potato isolates from Shandong province, China
Meng-Ao Jia, Lu Wang, Ji-Wu Zhang, Yu-Shuang Guo, Xiang-Dong Li, Yan-Ping Tian
Journal of Plant Pathology.2021; 103(3): 843.     CrossRef
Genetic Diversity of Potato Virus Y in Belarus
P. V. Kuzmitskaya, T. M. Dzmitrieva, E. S. Karaleva, O. Yu. Urbanovich, V. L. Makhanko, Yu. V. Gunko
Cytology and Genetics.2021; 55(3): 290.     CrossRef
Molecular Evolutionary Analysis of Potato Virus Y Infecting Potato Based on the VPg Gene
Yanzhi Mao, Xuhong Sun, Jianguo Shen, Fangluan Gao, Guangwei Qiu, Teng Wang, Xianzhou Nie, Wei Zhang, Yanling Gao, Yanju Bai
Frontiers in Microbiology.2019;[Epub]     CrossRef
Genetic Diversity of Potato virus Y in Potato Production Areas in Northeast China
Yanju Bai, Shuxin Han, Yanling Gao, Wei Zhang, Guoquan Fan, Cailing Qiu, Xianzhou Nie, Jingzhi Wen
Plant Disease.2019; 103(2): 289.     CrossRef