PublisherDOIYearVolumeIssuePageTitleAuthor(s)Link
The Plant Pathology Journal10.5423/ppj.oa.06.2020.00992020364314-322A Histone Deacetylase, MoHDA1 Regulates Asexual Development and Virulence in the Rice Blast FungusTaehyun Kim, Song Hee Lee, Young Taek Oh, Junhyun Jeonhttp://ppjonline.org/upload/pdf/PPJ-36-314.pdf, http://ppjonline.org/journal/view.php?doi=10.5423/PPJ.OA.06.2020.0099, http://ppjonline.org/upload/pdf/PPJ-36-314.pdf
Journal of Microbiology10.1007/s12275-019-9363-5201957121115-1125A histone deacetylase, MoHOS2 regulates asexual development and virulence in the rice blast fungusJongjune Lee, Jae-Joon Lee, Junhyun Jeonhttp://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s12275-019-9363-5.pdf, http://link.springer.com/article/10.1007/s12275-019-9363-5/fulltext.html, http://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s12275-019-9363-5.pdf
Virulence10.1080/21505594.2019.16495882019101719-733The casein kinase MoYck1 regulates development, autophagy, and virulence in the rice blast fungusHuan-Bin Shi, Nan Chen, Xue-Ming Zhu, Zhen-Zhu Su, Jiao-Yu Wang, Jian-Ping Lu, Xiao-Hong Liu, Fu-Cheng Linhttps://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/21505594.2019.1649588
PLOS Pathogens10.1371/journal.ppat.10065542017138e1006554Correction: MoEnd3 regulates appressorium formation and virulence through mediating endocytosis in rice blast fungus Magnaporthe oryzae http://dx.plos.org/10.1371/journal.ppat.1006554
The Plant Cell10.1105/tpc.110.07430220102272495-2508The Tig1 Histone Deacetylase Complex Regulates Infectious Growth in the Rice Blast Fungus Magnaporthe oryzae      Sheng-Li Ding, Wende Liu, Anton Iliuk, Cecile Ribot, Julie Vallet, Andy Tao, Yang Wang, Marc-Henri Lebrun, Jin-Rong Xuhttp://academic.oup.com/plcell/article-pdf/22/7/2495/36931069/plcell_v22_7_2495.pdf, http://academic.oup.com/plcell/article-pdf/22/7/2495/36931069/plcell_v22_7_2495.pdf
mBio10.1128/mbio.02600-212021126A Histone Deacetylase, Magnaporthe oryzae RPD3, Regulates Reproduction and Pathogenic Development in the Rice Blast FungusSong Hee Lee, Mohamed El-Agamy Farh, Jaejoon Lee, Young Taek Oh, Eunbyeol Cho, Jiyeun Park, Hokyoung Son, Junhyun Jeonhttps://journals.asm.org/doi/pdf/10.1128/mBio.02600-21, https://journals.asm.org/doi/pdf/10.1128/mBio.02600-21
BMC Microbiology10.1186/s12866-015-0375-y2015151MoMyb1 is required for asexual development and tissue-specific infection in the rice blast fungus Magnaporthe oryzaeYanhan Dong, Qian Zhao, Xinyu Liu, Xiaofang Zhang, Zhongqiang Qi, Haifeng Zhang, Xiaobo Zheng, Zhengguang Zhanghttp://link.springer.com/article/10.1186/s12866-015-0375-y/fulltext.html, http://link.springer.com/content/pdf/10.1186/s12866-015-0375-y.pdf, http://link.springer.com/content/pdf/10.1186/s12866-015-0375-y, https://link.springer.com/content/pdf/10.1186/s12866-015-0375-y.pdf
Fungal Genetics and Biology10.1016/j.fgb.2006.04.00520064310694-706Light regulation of asexual development in the rice blast fungus, Magnaporthe oryzaeKwangwon Lee, Pratibha Singh, Wen-Chuan Chung, Joshua Ash, Tae Sung Kim, Lisa Hang, Sohyun Parkhttps://api.elsevier.com/content/article/PII:S1087184506000867?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:S1087184506000867?httpAccept=text/plain
10.21203/rs.3.rs-1106408/v12021Magnaporthe Oryzae Chloroplast-Targeting Endo-β-1,4-Xylanase I MoXYL1A Regulates Conidiation, Appressorium Maturation and Virulence of the Rice Blast FungusAmmarah Shabbir, Wajjiha Batool, Yu Dan, Lili Lin, An Anquoli, Xiaomin Chen, Guo Hengyuan, Yuan Shuangshuang, Malota Sekete, Wang Zonghua, Justice Norvienyekuhttps://www.researchsquare.com/article/rs-1106408/v1, https://www.researchsquare.com/article/rs-1106408/v1.html
BMC Microbiology10.1186/s12866-018-1263-z2018181Correction to: MoMyb1 is required for asexual development and tissue-specific infection in the rice blast fungus Magnaporthe oryzaeYanhan Dong, Qian Zhao, Xinyu Liu, Xiaofang Zhang, Zhongqiang Qi, Haifeng Zhang, Xiaobo Zheng, Zhengguang Zhanghttp://link.springer.com/content/pdf/10.1186/s12866-018-1263-z.pdf, http://link.springer.com/article/10.1186/s12866-018-1263-z/fulltext.html, http://link.springer.com/content/pdf/10.1186/s12866-018-1263-z.pdf